Baret Claar

Bronté baret Claar gedragen door Karsu in C& magazine november 2021.